Kamienica na ul. Grodzkiej 21 w Krakowie jest obiektem zabytkowym wpisanym decyzją nr Kl.Kons.VI-1/199/66 z dnia 10 marca 1966r Miejskiego Konserwatora Zabytków do Rejestru Zabytków Krakowa pod numerem A-210.

Dzieje kamienicy na ul. Grodzkiej 21 sięgają średniowiecza. W tamtym okresie powstał pierwszy dom mieszkalny, który był w późniejszych stuleciach wielokrotnie przekształcany.

Pierwszy dom jednotraktowy w tym miejscu, o nieznanej wysokości, powstał w drugiej połowie lub pod koniec XIV wieku. W XV stuleciu dobudowano trakt tylny, a w następnym wieku doszło do wykształcenia się traktu środkowego. W połowie XVI wieku elewacja frontowa posiadała dwa piętra z trzema traktami. Wzmianki źródłowe z pierwszej połowy XVII wieku mówią o istnieniu dwupiętrowego, podpiwniczonego domu, z dużą, zapewne jednoprzestrzenną sienią i wąskim przechodem na parterze.

W 1636 roku obie elewacje posiadały założenie trójosiowe. W drugiej połowie tego stulecia następował powolny proces niszczenia, o którym mówią rewizje wiertelnicze przeprowadzone w XVIII wieku.

W latach 1844-47 wzniesiono w zachodniej części działki dwupiętrową, jednotraktową oficynę tylną, połączoną z budynkiem frontowym drewnianymi gankami i toaletami zawieszonymi na północnym murze granicznym. Prace remontowo-budowlane trwały w zasadzie do początku XIX wieku. Po wielkim pożarze Krakowa (1850 r.) powstała nowa klatka schodowa w środkowym trakcie, fasada otrzymała nowy wystrój, a we wnętrzach wymieniono stolarkę. W drugiej połowie XIX wieku wprowadzono również nową stolarkę okienną. Na początku XX wieku (1926 r.) nastąpiło kolejne przekształcenie wyglądu estetycznego fasady na poziomie parteru. Zmiana dotyczyła przeróbki witryny sklepowej. W roku 1926 zaadaptowano także strych na mieszkania. W latach trzydziestych XX w. (1932r) posesja uległa spłyceniu, a oficynę, ganki i sanitariaty wyburzono.

W pierwszej połowie XX wieku kamienicę zakupiła Gmina Miasta Kraków - poprzednimi właścicielami nieruchomości byli Józef Hirsch Rieser i Perla z Hoffów Rieserowa w udziałach po 1/2 części, którzy kontraktem kupna sprzedaży z dnia 26.03.1912 r. sprzedali nieruchomość na rzecz Gminy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Przez cały XX wiek kamienica była domem administrowanym przez M.P.G.K. Przez ten czas kamienica pełniła funkcje domu mieszkalnego. Przez ostatnie stulecie przeprowadzono także kilka prac renowacyjnych. Prace te dotyczyły również omawianej fasady, którą odnowiono w 1979 roku, a następnie w roku 1986. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku budynek znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, zagrożonym katastrofą budowlaną. Decyzją nr 52/05 z dnia 23 maja 2005 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał jego opróżnienie z ludzi i mienia. Z uwagi na powyższe lokatorzy zostali wykwaterowani, a budynek został zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

W roku 2010 kamienica została nabyta przez Danutę i Zbigniewa Kwater i stanowi obecnie własność prywatną. W latach 2010 - 2013 właściciele przeprowadzili kompleksowy remont i przebudowę kamienicy. W trakcie remontu wymieniono stropy, więźbę dachową, wprowadzono instalację centralnego ogrzewania i klimatyzacji. W efekcie powstał obiekt łączący cechy zabytkowej średniowiecznej kamienicy z komfortowymi mieszkaniami wyposażonymi we wszystkie współczesne udogodnienia. W trakcie przebudowy została odnowiona piwnica, w której dobudowano wygodną klatkę schodową umożliwiając tym samym zmianę jej przeznaczenia. Obecnie piwnica wraz z parterem stanowią klimatyczny,mały lokal gastronomiczny.