Zbigniew Kwater Zbigniew Kwater - powszechnie znany jako twórca i prezes firmy SoftNet.

Prywatnie wielki miłośnik Krakowa, podróżnik, członek Krakowskiego Bractwa Kurkowego - Król Kurkowy A.D. 2016. Król Kurkowy 2016 KronikaKról Kurkowy 2016 Kronika Człowiek jednakowo zauroczony światem kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego, jak i tym, co w wielkim uproszczeniu można nazwać przyrodą, naturą, z całym jej bogactwem flory i fauny. Postać o nietuzinkowej osobowości łączącej w sobie cechy pozornie nie do pogodzenia: chłodny umysł informatyka i wrażliwą duszę humanisty.

Absolwent wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na którym ukończył studia w 1981 roku na kierunku Informatyka o specjalności budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych.

Swoją pierwszą pracę rozpoczął w roku 1981, w ośrodku obliczeniowym Huty im. Sendzimira na stanowisku programisty w dziale systemów administracyjno-ekonomicznych. W kolejnych latach pracował jako kierownik zespołu informatyki w przedsiębiorstwie KPRE w Krakowie, jako wiceprezes w firmie BIW KONCEPT, a od roku 1991 do 2012 był prezesem w firmie SoftNet.

W swojej karierze bezpośrednio nadzorował kilkadziesiąt dużych projektów informatycznych w bankach spółdzielczych oraz zarządzał bardzo dużymi zespołami pracowniczymi. Odznaczony wieloma odznaczeniami spółdzielczymi przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz Krajową Radę Spółdzielczą.

W 2004 roku zdobył indywidualną nagrodę w konkursie EUROLIDER za wykreowanie polskiej firmy o standardzie nowoczesnego przedsiębiorstwa Unii Europejskiej.

W 2014 roku za działania na rzecz ochrony zabytków został uhonorowany wraz z żoną Danutą niezwykle prestiżowym tytułem Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2013.

Po ponad 20-letniej pracy na stanowisku prezesa SoftNet-u obecnie prowadzi wyłącznie prywatną działalność gospodarczą ukierunkowaną na konsulting i organizowaniu projektów IT.